Besplatno slanje za sve web porudžbine preko 5000 din, sem za TACX.
   

Privatnost podataka

Navishop.rs se obavezuje se da će čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Navishop.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Vaš nalog
Ukoliko koristite Navishop.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem Navishop.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti Navishop.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Navishop.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Navishop.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.

 

Navi Shop je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

 

Navi Shop sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge.

Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

 

Obaveštavamo Vas da se od 21.08.2019. godine primenjuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 – u daljem tekstu: Zakon).

U skladu sa članom 15 Zakona, obrada podataka o ličnosti se vrši na osnovu pristanka.

Vaš pristanak neće uticati na Vaše pravo da se u bilo kom momentu odjavite iz našeg adresara.

 

Upoznat/a sam da imam sledeća prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti:

 

  1. Pravo da zahtevam pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti
  2. Pravo da zahtevam ograničenje obrade
  3. Pravo na prigovor
  4. Pravo na prenosivost podataka
  5. Pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, s tim što opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva
  6. Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku
  7. Pravo na informaciju o tome da li kompanija obrađuje moje podatke o ličnosti
  8. Pristup mojim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

 

 

Navi Shop može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, faksa, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu.

Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

 

Navi Shop koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta.

Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima.

Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune.

 

Navi Shop će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

 

Navi Shop ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima.

Navi Shop može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

   

Navi Shop garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Navi Shop formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Navi Shop.

 

Odlukom da kompaniji Navi Shop obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste.

Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Navi Shop nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

 

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti: e-mail office@navishop.rs, sa napomenom „Kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka“

 

 
Bulevar Kralja Aleksandra 193, 11160 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 (11) 241-2362, 241-2342
Mail: office@navishop.rs

    

                            

Copyright © Navishop Beograd, Srbija. Sva prava zadržana.